website3mien Website 3 Miền
03/10/2021

Hàng triệu smartphone, máy tính cũ sẽ mất kết nối Internet từ ngày 1/10/2021

Hàng triệu smartphone, máy tính và nhiều thiết bị khác đang sử dụng một giao thức mã hóa lỗi thời có thể sẽ mất khả năng kết nối Internet bắt đầu từ ngày 1/10. Theo đó, vấn đề này liên quan đến chứng chỉ bảo mật DST Root CA X3, được cung cấp bởi tổ chức...

Điều khoản chung

Công ty TNHH TM&DV  WEBSITE 3 MIỀN (sau đây xin gọi là “WEBSITE 3 MIEN”, “chúng tôi” tùy theo trường hợp) xin gửi đến quý khách hàng (“Bạn”, “Người dùng”, “Khách hàng” hoặc “Người đăng ký” có nghĩa là các cá nhân hoặc pháp nhân tham gia với chúng tôi để sử dụng dịch vụ) những...