website3mien Website 3 Miền

Điều khoản chung

Công ty TNHH TM&DV  WEBSITE 3 MIỀN (sau đây xin gọi là “WEBSITE 3 MIEN”, “chúng tôi” tùy theo trường hợp) xin gửi đến quý khách hàng (“Bạn”, “Người dùng”, “Khách hàng” hoặc “Người đăng ký” có nghĩa là các cá nhân hoặc pháp nhân tham gia với chúng tôi để sử dụng dịch vụ) những...