Một trong những bước để trỏ tên miền về hosting là việc xác định địa chỉ IP của host đang sử dụng là gì. Trong bài viết này mình chia sẻ một cách khá đơn giản để xem địa chỉ IP của host bạn đang dùng, cụ thể là hosting xài cPanel. Để thực hiện các bạn làm lần lượt như sau:

B1: Đăng nhập vào cPanel:

B2: Trong trang quản trị của Cpanel bạn tìm đến chỗ Server Information (thông tin máy chủ) như hình bên dưới:

B3: Tìm đến dòng Shared IP Address sẽ nhìn thấy địa chỉ IP của host mà bạn đang sử dụng. Lấy cái địa chỉ IP đó và trỏ tên miền về.

B4: Hoàn thành Xong.

Leave a Reply